Đang Thực Hiện

139824 Internet dial up installation

Dial Up configuration for Windows 95/98/Me/2k and Vista

Easy to use installing packages for a dial up connection.

Who make and installing a default dial up connection on the computer like the old .INS files.

NOTE .INS files dosen't work on Vista any more

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Lập trình C, Thiết lập Bản thảo, Visual Basic

Xem nhiều hơn: up programming, programming on internet, easy computer programming, basic computer programming, files internet, dial connection windows, internet dial, visual basic dial, computer configuration, windows installation, dial connection, visual basic internet programming, make basic connection, computer installation, internet visual basic, internet connection, visual configuration, visual basic internet

Về Bên Thuê:
( 6 nhận xét ) Harnosand,

ID dự án: #1885999