Đang Thực Hiện

155377 KeyLogger Software NOW

I need you to modify an opensource keylogger or just make me one.

Options.

- Branded with my company name / logo

- Take screenshots

- Email reports to defined email (defined on install)

- Log AIM/msn/yahoo/icq chats

- List of sites visited

Kĩ năng: .NET, Bất kì công việc gì, Lập trình C, Delphi, Visual Basic

Xem nhiều hơn: programming company sites, software defined, need name company software, logo programming company, need software company name, yahoo log, need software company name company, name name software company, opensource email, software company name, software name company, programming screenshots, visited sites, software company list, keylogger install email, keylogger email, yahoo msn aim, visual keylogger, visual basic keylogger email, msn yahoo aim, make keylogger visual basic, make keylogger visual, make keylogger, keylogger software install, keylogger install

Về Bên Thuê:
( 14 nhận xét ) sarasota, United States

ID dự án: #1901561