Đã hoàn thành

127884 Modify Desktop Application

Please see the project doiescription outline that I have attached to this post.

James

Kĩ năng: .NET, Bất kì công việc gì, Lập trình C, Visual Basic

Xem nhiều hơn: post desktop, desktop application project, visual project application, programming desktop application, project desktop application, desktop project, desktop application programming, modify application visual basic

Về Bên Thuê:
( 17 nhận xét ) St. Louis, United States

ID dự án: #1874052

Được trao cho:

andlommy

Will be done as customer specified.

$250 USD trong 15 ngày
(32 Đánh Giá)
5.0