Đang Thực Hiện

121233 MySpace Profile Editor

-Twisted Profile Editor-

I need the profile editor to work as follows:

1) Load txt file of accounts and passwords

format: email:password

2) Choose which part of profile to edit and fill it with the chances

2a) Must add the profile edit to the end of existing content

3) Ability to run up to 100 threads/sockets

Kĩ năng: .NET, Bất kì công việc gì, Lập trình C, Delphi, Visual Basic

Xem nhiều hơn: work editor, work as editor, programming editor, 100 profile, edit profile, content threads, add profile, myspace 100 accounts, basic accounts work, profile accounts, editor content, edit profile edit, format profile, email editor, visual basic myspace, profile editor, profile content, editor email, content myspace, email myspace, myspace editor, myspace email accounts, editor visual basic, end myspace, need myspace email

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét )

ID dự án: #1867399

Được trao cho:

logik

see pmb please..

$75 USD trong 1 ngày
(38 Đánh Giá)
4.9