Đang Thực Hiện

125085 Peer-2-peer Network

A clone of: [url removed, login to view]

Please download, test and then quote a price.

Thank you

Kĩ năng: .NET, Bất kì công việc gì, Lập trình C, Visual Basic

Xem nhiều hơn: peer programming, peer peer network, network clone, peer peer , clone network, visual basic clone

Về Bên Thuê:
( 14 nhận xét ) Costa Mesa, United States

ID dự án: #1871251