Đã hoàn thành

326010 proxy

a reverse proxy, similar to this one: [url removed, login to view]

but it needs to support http(s)

that one is only for socks5

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Lập trình C, Visual Basic

Xem nhiều hơn: reverse proxy, install socks5, reverse http proxy, proxy install, reverse socks5 programming, socks5 reverse, proxy html, reverse socks5 proxy, socks5 reverse proxy, reverse socks5, proxy proxy, visual basic reverse, similar proxy, www proxy org, socks5 socks5, visual programming html, http proxy pay, visual basic proxy, http socks5, programming proxy

Về Bên Thuê:
( 2 nhận xét )

ID dự án: #2071817

Được trao cho:

VLADNOVA

Hi Joe, This is my bid. Vlad

$200 USD trong 4 ngày
(10 Đánh Giá)
4.7