Đang Thực Hiện

Remove Water Mark from Demo

I need the watermark removed from this software I have attached to this project. It prints EK Print at the bottom of my samples.

Kỹ năng: Lập trình C, Visual Basic, Màn hình Windows

Xem thêm: remove water, need to remove water mark, mark, ek, water remove, pdflib mark water, visual basic demo, Remove water mark, leopard print samples, mark thorsen deep blue prints, print samples, tshirt print samples, water mark image remove, hand mark water droplets, water mark remove, print samples automotive, giraffe print samples

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Houston, United States

Mã Dự Án: #1747647

6 freelancer đang chào giá trung bình $117 cho công việc này

amelnyk

I can help. More in inbox

$100 USD trong 1 ngày
(24 Đánh Giá)
5.1
xupiter2012

Thank you very much for your invitation.

$120 USD trong 2 ngày
(27 Đánh Giá)
5.1
viralsharma79

Sir, I am your candidate. Thank you

$80 USD trong 1 ngày
(18 Đánh Giá)
4.0
RidwanWinanto

i had seem your source , i can help you sir,, check PM...thankz

$250 USD trong 2 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
Niflheim123

hy, pick me and I`ll get this done in 3 days. started already to look at it.

$100 USD trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
gbisht

Hi, Thanks for work, Please check PM

$50 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0