Đang Thực Hiện

159266 satellite tv to pc software

if you have experience in doing satellite tv to pc software, pmb me. thanks !

Kĩ năng: .NET, Bất kì công việc gì, Lập trình C, Delphi, MySQL, Visual Basic

Xem nhiều hơn: visual basic programming software, tv programming, satellite programming, me tv programming, basic software programming, basic programming software, satellite software, software satellite, tv pc, pc tv, pc software programming, pc software

Về Bên Thuê:
( 5 nhận xét ) Selangor, Malaysia

ID dự án: #1905455