Đang Thực Hiện

130252 Video to PC shell

Video 2 PC

Please see attached Zip file for details.

Kỹ năng: .NET, Bất kì công việc gì, Lập trình C, Visual Basic

Xem thêm: video programming, shell zip, programming video, shell visual basic, shell programming

Về Bên Thuê:
( 108 nhận xét ) Lineville, United States

Mã Dự Án: #1876420