Đang Thực Hiện

161550 Visual Basic and Visual c#

im looking for freelance programmers fluent in Visual Basic and Visual c# programming ..pm me for more details

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, Lập trình C, Visual Basic

Xem thêm: visual basic programmers freelance, programming basic, looking programming freelance, freelance programming basic, freelance fluent, freelance basic, visual, visual basic programmers, visual basic, c programmers

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét )

Mã Dự Án: #1907739