Đang Thực Hiện

124260 Windows Desktop Application

To make sure that you have read requirements, so no generic response is made, please read attached document.

Thanks.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Lập trình C, Visual Basic

Xem nhiều hơn: generic programming, windows document, make desktop application, desktop application windows, programming desktop application, application requirements document, document application requirements, desktop application programming, application windows desktop, document application

Về Bên Thuê:
( 44 nhận xét ) YPSILANTI, Saudi Arabia

ID dự án: #1870426