Đang Thực Hiện

2506 yuskis project

this is a private job for yuskis

Kỹ năng: .NET, Bất kì công việc gì, Lập trình C, Visual Basic

Xem thêm: visual basic project programming, yuskis

Về Bên Thuê:
( 23 nhận xét )

Mã Dự Án: #1753375

Đã trao cho:

YuryP

Please check PMB.

$150 USD trong 1 ngày
(4 Đánh Giá)
6.8