Đang Thực Hiện

Teask on networking

small task on netwworking concepts small task on netwworking concepts small task on netwworking concepts small task on netwworking concepts small task on netwworking concepts

No plagiarism . please keep bid tp 30 usd....

Kĩ năng: Lập trình C, Lập trình C++, An ninh máy tính, Kĩ thuật viễn thông, An ninh Web

Xem nhiều hơn: web programming concepts, programming concepts, c# programming concepts, networking task, vipin85gupta, networking project bid, software engineering task bid, social networking analysis bid, send quote bid networking project, plagiarism programming, computer networking bid, drupal social networking bid, social networking web designers bid, bid task, freelancer task bid, task project bid

Về Bên Thuê:
( 259 nhận xét ) Delhi, India

ID dự án: #4554312

1 freelancer đang chào giá trung bình $35 cho công việc này

engineers88

Respected Sir I am an electrical engineer and can currently doing research as a research assistance in high performance computing and networking lab in Al Khwarizmi institute of Computer science. I can do your job wit Thêm

$35 USD trong 2 ngày
(1 Nhận xét)
1.0