Đã Đóng

Compile VLC to stream with AAC+ V2 to an Icecast Server

Hallo,

ich brauche jemand der mir den VLC so kompiliert, dass ich später zu einem Icecast server in dem format AAC+ V2 streamen kann. Für den anfang würde es reichen, wenn man den nur für Windows kompiliert. Wer hätte dran interesse ?

Kĩ năng: Lập trình C, Màn hình Windows

Xem nhiều hơn: vlc icecast, icecast vlc windows, vlc stream icecast, vlc aac, stream programming, Programming with R, icecast vlc, vlc aac icecast, compile vlc stream aac, icecast aac, v2, tte, ter, Nur, dran, der, uuml, ich brauche, brauche, einem, aac vlc compile, ich, vlc compile windows, vlc stream server, server programming

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Germany

ID dự án: #1612062

3 freelancer đang chào giá trung bình €333 cho công việc này

rcm831204

Hello sir. Please check my PM.

€500 EUR trong 10 ngày
(3 Nhận xét)
4.4
bluParadox

Hi, Please check the pm

€250 EUR trong 10 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
Y761MIqkB

<b><i>Removed by Admin</i></b> - Custom software development - skpye: <b><i>Removed by Admin</i></b>

€250 EUR trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0