Đã Hủy

DisplayPort Video Filter Driver for Windows 7

* Problem:

. Setup: A PC is connected to 2 DisplayPort monitors, running Windows 7.

. Symptom: When one of the monitors is unplugged, Windows 7 moves all windows and other desktop contents to the remaining monitor.

* Desired solution: Write a Video Filter Driver for Windows 7 to intercept the Monitor Unplug event and prevent it from reaching the OS kernel, keeping the Windows desktop layout the same. Specifically,

. The filter driver sits between the real video driver and the OS kernel.

. For a new monitor connection, the filter driver passes through all events.

. For a monitor disconnection event, the filter driver saves the configuration of the disconnected monitor but does not pass any information to the OS kernel.

. For a hot plug event, if the monitor is the same as the last one, the filter driver will continue to pass through all events except for the Hot Plug event. Otherwise, it will pass the hot plug event for Windows to re-arrange the desktop layout.

Kĩ năng: Lập trình C, Lập trình C++, Kiến trúc phần mềm, Màn hình Windows

Xem nhiều hơn: driver displayport, video filter driver windows, video filter driver, windows c programming, video programming, programming monitor, programming events, event programming, c programming continue, windows os, Windows Kernel, Windows Driver, windows 7, windows 2012, video re, programming for windows, kernel, kernel driver, filter, driver, c++ driver, c driver, video driver, monitor driver, programming kernel windows

Về Bên Thuê:
( 91 nhận xét ) Cairo, Egypt

ID dự án: #1719486

2 freelancer đang chào giá trung bình $875 cho công việc này

J9JM0d1gY

Custom software development - <b><i>Removed by Admin</i></b>

$1500 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
fatome

Please check mail

$250 USD trong 5 ngày
(2 Nhận xét)
1.4