Đã Hủy

PDF convertor

Need to create a program to convert PDF files into multiple formats, i.e. Pdf to Word, Pdf to Excel, Pdf to RTF, PDF to Text, PDF to DXF/CAD, PDF to XML, PDF to Powerpoint.

## Deliverables

Kĩ năng: Lập trình C, Microsoft, Màn hình Windows

Xem nhiều hơn: programming pdf, c# programming pdf, c programming pdf, xml to pdf, word to pdf create, word pdf, powerpoint to pdf, pdf to xml, pdf program, excel pdf, dxf to pdf, convert pdf to cad, convert pdf files into cad, CAD to PDF, cad pdf, convert powerpoint word, excel create xml, convert xml text, convert cad pdf, convert excel excel pdf

Về Bên Thuê:
( 30 nhận xét ) Zhlobin, Belarus

ID dự án: #2781685

5 freelancer đang chào giá trung bình $142 cho công việc này

ebealer

See private message.

$100.3 USD trong 21 ngày
(4 Nhận xét)
1.2
AStaboulis

See private message.

$105.4 USD trong 21 ngày
(1 Nhận xét)
0.0
nikhilseth17

See private message.

$150.45 USD trong 21 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
darshanapc

See private message.

$125 USD trong 21 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
estebanbravo

See private message.

$230.35 USD trong 21 ngày
(0 Nhận xét)
0.0