Đang Thực Hiện

141968 cisco simulator

We are sseking a ccnp level simulator that could ad new hardware as it becomes available something like boson

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Lập trình C, XML

Xem nhiều hơn: cisco xml, Hardware programming, cisco programming, programming hardware

Về Bên Thuê:
( 6 nhận xét ) Nashua, United States

ID dự án: #1888143