Đã Đóng

Tạo acc facebook bằng selenium

Tự dộng đăng ký facebook bằng chrome selenium. Yêu cầu hỗ trợ đa tác vụ và sắp xếp vị trí các cửa sổ chrome gọn gàng trên màn hình

Kĩ năng: Lập trình C

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Haiphong, Vietnam

ID dự án: #23848648

1 freelancer đang chào giá trung bình $50 cho công việc này

MuppuriNagarjuna

Dear Client! I read your description carefully and I'm very interested in your project. we can do this using python. compare to c language, python will be easy and user friendly.I am specialized in python and web scra Thêm

$50 USD trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0