Đang Thực Hiện

APP IOS kết quả bóng đá sử dụng keyword nhà cái - 10/10/2020 22:09 EDT

Gọi API kết quả bóng đá và sử dụng keyword nhà cái. Có kinh nghiệm upload các dạng app có liên quan đến casino cá cược. Hỗ trợ upload, Phát sinh thương lượng.

Kĩ năng: Lập trình C, Lập trình C#, Lập trình C++, iPhone, Mobile App Development

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Ho Chi Minh, Vietnam

ID dự án: #27708360

2 freelancer chào giá trung bình$2625 cho công việc này

MobiStudioz

Hello I can build football prediction mobile application as per your requirement. ►►Similar product [login to view URL] ►► Design Portfolio ◄◄ [login to view URL] ►► Our Work ◄◄ [login to view URL] Thêm

$3000 USD trong 30 ngày
(50 Nhận xét)
8.1
Srinfoteam

We help startups and entrepreneurs to achieve goals by providing quality solutions that deliver more customers, profits and management. We also can help in your Mobile development project that you want to complete. we Thêm

$2250 USD trong 7 ngày
(3 Nhận xét)
2.8