Đã Đóng

vx670 application

vx670 offline application that captures track1/2 plus pin and stores it on device for later retreival via the 232 cable.

please see attached word document.

Kĩ năng: Lập trình C, Lập trình C++, Kiến trúc phần mềm, PC Programming, App Design

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) South Africa

ID dự án: #32709574

1 freelancer đang chào giá trung bình $200 cho công việc này

hungbeo

Hi, I can do it. Please send me more detail information. I hav got 10+ years experience in Verifone application. Sincerely, --Hưng

$200 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0