Đã Hủy

Lập trình vi xử lý ARM STM32

Học lập trình và thiết kế mạch theo nhu cầu cá nhân.

Thiết kế, lập trình board mạch điện tử sử dụng vi xử lý (ARM, PIC) dùng để giao tiếp với Module SIM, SD Card, Sensors và giao tiếp với máy tính.

Kĩ năng: Lập trình C

Xem nhiều hơn: ti programming, sim module, pic c programming, $l, vi, Theo, stm32, pic programming, p v, nhu, l & t, giao, c++ p, c p, c arm, arm, stm32 programming, programming sensors, sensors programming, arm card

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Vietnam

ID dự án: #6440327