Đã Hủy

bluetooth QCC5124 chips programming

希望你是曾从事过Csr蓝牙系列芯片开发任务的人(或团队)。如开发过CSR8675更好。我们需要开发QCC5124的蓝牙耳机固件。

Kĩ năng: Bluetooth, Lập trình C

Xem nhiều hơn: csr8645 pinout, qcc5100 earbuds, csr bluetooth audio module, csr usb-spi programmer, bluetooth chip programming, csr8645 programming, qcc5100 development kit, bluetooth chipset

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Wong Tai Sin, Hong Kong

ID dự án: #19641192

4 freelancer đang chào giá trung bình $626 cho công việc này

RachitGroup

亲爱的客户,您好, 我仔细阅读了你项目的工作细节,我完全相信我能很好地完成这个项目,我有超过5年的经验。 我提供 - - 24x7服务给我的客户(我的客户喜欢我和升起的原因) - 项目完成后1个月的免费服务 - 在开始时在我们的测试服务器上进行开发,并在完成和批准后进行迁移 我在这里提供服务的时间超过5年 我在我的线下市场收集了1000多条评论,完成了超过1500个项目 在Freelancer上排名 Thêm

$1000 USD trong 10 ngày
(1 Nhận xét)
1.6
hayteekeys5

I have worked both full time and part time as a Windows desktop/embedded *C/C++(MT4, 5)/C# developer for over 7 years now, I have done many simple and complex projects with Visual Studio and C++, some linux-things Thêm

$250 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
tonisuhartanto9

Apa saja yg harus saya lakukan untuk selanjutnya,akan saya usahakan secepatnya Relevant Skills and Experience Bluetooth

$555 USD trong 2 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
BEMII

Hi, I develop customer-specific products and know-how-related solutions. I’m willing to work on this project with you. Before giving any proposal I would like to have a clear discussion with you. Don’t pay too Thêm

$700 USD trong 10 ngày
(0 Nhận xét)
0.0