Đã Đóng

Cần 1 bạn viết cho mình phần mềm tự động quay số dt trên sim dt thông qua thiết bị gắn sim gắn vào pc qua các Port usb, Lan

2 freelancer chào giá trung bình$195 cho công việc này

george19921014

Hello! Nice to meet you! I have read your project carefully. I am very interested in your project. I am a Microelectronics and Automation engineering expert. I have a lot of experience on ARM, FPGA, DSP, Arduino, Raspb Thêm

$250 USD trong 7 ngày
(8 Nhận xét)
4.5
OanaMaxim

Hi Dear Client! I have read explanation of your project in details. I have rich experiences in c/c++programming, so I can provide you best work. As you can see in my background, I have much experience and assets in th Thêm

$140 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0