Đã Đóng

Mình cần một code AFL cho AmiBroker nhằm mục đích xuất một vài dữ liệu trực tiếp ra google sheet. Bạn nào thông thạo ngôn ngữ AFL vui lòng trao đổi để nắm rõ hơn các yêu cầu.

2 freelancer chào giá trung bình$140 cho công việc này

Matveytrofa

How are you! I am interested in your project and it's my top skill. I 've already decided to do this task, so you do better consult me. If you do good use of this chance, you will have perfect project and your own new Thêm

$140 USD trong 7 ngày
(6 Nhận xét)
3.7
omer19

hello, I have seen that you need an experienced C++ expert for Mình cần một code AFL cho AmiBroker nhằm mục đích xuất một vài dữ liệu trực tiếp ra google sheet. Bạn nào thông thạo ngôn ngữ AFL vui lòng trao đổi để n Thêm

$140 USD trong 10 ngày
(3 Nhận xét)
2.7