Code nhúng cho chip thực hiện điều khiển thiết bị qua wifi, 3g.

Đã Đóng Đã đăng vào 2 năm trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

- code bằng C

- đã có mạch sẵn. thay chip là nhung vô được

- có chức năng kết nối để gửi, nhận lệnh từ server

- chủ yếu điều khiển đóng mở các port.

- cần 1 bạn có kinh nghiệm về điều khiển qua 3g, wifi.

Lập trình C API Kiến trúc phần mềm

ID dự án: #31733434

Về dự án

Dự án từ xa 2 năm trước đang mở