Đã Đóng

Code nhúng cho chip thực hiện điều khiển thiết bị qua wifi, 3g.

- code bằng C

- đã có mạch sẵn. thay chip là nhung vô được

- có chức năng kết nối để gửi, nhận lệnh từ server

- chủ yếu điều khiển đóng mở các port.

- cần 1 bạn có kinh nghiệm về điều khiển qua 3g, wifi.

Kĩ năng: Lập trình C, API, Kiến trúc phần mềm

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) đà nẵng, Vietnam

ID dự án: #31733434