Đã Đóng

Code nhúng cho chip thực hiện điều khiển thiết bị qua wifi, 3g.