Đã Đóng

C and c++ coder needed

i need the C and C# coder. for multiple jobs. Details will be discussed.

Kĩ năng: Lập trình C, .NET, Kiến trúc phần mềm, Lập trình C++

Về khách hàng:
( 602 nhận xét ) Faridabad, India

ID dự án: #33440332