Đã Đóng

c# coder needed..

I need the c# coder needed for multiple jobs. Details will be discussed.

Kĩ năng: Lập trình C, Lập trình C++, Lập trình C#, Kiến trúc phần mềm, PHP

Về khách hàng:
( 607 nhận xét ) Faridabad, India

ID dự án: #34052937