Đang Thực Hiện

Configuration of STM32 discovery

I need you to configure the project for simple gpio of STM32 Cortex micro-controller.

I need you to send me zip files of the project in Atollic IDE.

Kỹ năng: Lập trình C, Phần mềm cài sẵn, Vi điều khiển

Xem thêm: ide programming, programming ide, the discovery, STM32, gpio, discovery, cortex, discovery project, stm32 simple project, simple stm32, project stm32, stm32 discovery, stm32 project, simple controller, send configuration, ide, zip files, using dashes zip files, unzipping zip files perl, zip files perl script, automate renaming zip files

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Haifa, Israel

Mã Dự Án: #1718346

1 freelancer đang chào giá trung bình $300 cho công việc này

katangawise

Hired by the Employer

$300 USD trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0