Đã hoàn thành

Converting IDL script to Matlab

Được trao cho:

profvipabutaleb

I'm Mathematical engineering TA with 10+ years of experience Relevant Skills and Experience I'm experienced with MATLAB /IDL- Finite differene and finite method to solve PDEs data structures and algorithms , computati Thêm

£15 GBP trong 1 ngày
(24 Đánh Giá)
4.7

2 freelancer đang chào giá trung bình £17 cho công việc này

£18 GBP trong 1 ngày
(23 Nhận xét)
4.5