Đã Đóng

CUDA and C Expert (Computer Engineer).

More details will be shared via chat with potential freelancer

Kĩ năng: Lập trình C, Thuật toán, Kiến trúc phần mềm, Kĩ thuật điện, CUDA

Về khách hàng:
( 47 nhận xét ) AGBADO, Nigeria

ID dự án: #34794843

3 freelancer chào giá trung bình$63 cho công việc này

koustav2006

HI.. I am proficient in C/C++ programming with data structures, algorithms, OO programming, AI programming and can help you write console applications in Unix/Linux machines using gcc/g++ compiler.

$70 CAD trong 7 ngày
(277 Nhận xét)
6.9
HuaYangSu93

This is my first time to bit the project on this we, even it is my first time bit the project out the job. Please connect with chat if you have time,thanks

$100 CAD trong 10 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
julienmalfroy

I am a professional programmer with 10+ years experience in C++ and CUDA programming. So far I have developed many projects related to image processing using C++ and CUDA. In particular, I have a lot of experience in C Thêm

$20 CAD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0