Đã Đóng

Datacard project description

"Need C program quickly to capture network packets transferring through datacard (dongle) connected via PC/Laptop. Any method can be used to capture the network packets may raw socket or any other method. Only goal is to capture network packets coming through datacard(dongle)"

Kỹ năng: Lập trình C

Xem thêm: datacard project, programming laptop, goal programming, teamvalens, packets, socket project, project goal, socket program, programming socket, datacard, program dongle, raw program, dongle program, capture project, raw packets, project socket programming, program laptop, network programming project, simple short description project, legal description project, description project restaurant, brief sentence description project, job description project implementor, socket programming project, job description project negotiator

Về Bên Thuê:
( 2 nhận xét ) Indore, India

Mã Dự Án: #1605781

2 freelancer đang chào giá trung bình $200 cho công việc này

Clarkinfotech3

PLEASE CHECK PMB

$150 USD trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
Tanujschauhan

Hi I can do this job for you.please check PMB. Thanks

$250 USD trong 20 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0