Đã hoàn thành

Dialog 14580 Bluetooth Embedded Design

Dialog 14580 based Embedded Design

Design and program DA-14580 series based device with button and sensors.

Prior experience is required.

100% payment after project completion.

Kĩ năng: Lập trình C, Điện tử, Phần mềm cài sẵn, Vi điều khiển, PCB Layout

Xem nhiều hơn: embedded design engineer graz, design program pharmacy java, road cart design program, cost graphic design program specs howard, christian shirt design program free trials, mockup design program gtk, design program flyers, giza design program, free lettering design program, online sign design program, lettering design program, design program concert, diy online shirt design program, graphic design program cut, kiteboarding design program

Về Bên Thuê:
( 21 nhận xét ) Union City, United States

ID dự án: #15171502

Được trao cho:

ChewGekKhim

Hi, It's me Relevant Skills and Experience thank you Proposed Milestones $55 USD - OK

$55 USD trong 3 ngày
(3 Đánh Giá)
2.6

3 freelancer đang chào giá trung bình $122 cho công việc này

$155 USD trong 3 ngày
(24 Nhận xét)
5.0
$155 USD trong 7 ngày
(3 Nhận xét)
1.8