Đã Đóng

Driver developement Experts

Job Description:

More details will be shared via chat

Kĩ năng: Lập trình C, Visual Basic, Lập trình C++, Visual Studio

Về khách hàng:
( 22 nhận xét ) AGBADO, Nigeria

ID dự án: #33338244

1 freelancer đang chào giá trung bình $10 cho công việc này

BartekNycz

If you can ask, please send more information to the chat, we can get along. I think I will be a good choice because I have 2 years of experience in C ++.

$10 CAD trong 5 ngày
(0 Nhận xét)
0.0