ESP32 Cam with a OV7725 camera live feed to a GC9A01 round TFT lcd 40-60fps

Đã Đóng Đã đăng vào 3 tháng trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

ESP32 Cam with a OV7725 camera live feed to a GC9A01 round TFT lcd 40-60fps.

more details will be shared with the potential freelancer

Lập trình C Điện tử Vi điều khiển Kĩ thuật điện Arduino

ID dự án: #37469395

Về dự án

4 đề xuất Dự án từ xa 1 tháng trước đang mở

4 freelancer chào giá trung bình$23 cho công việc này

shykhAbubakar

Hello, I will provide you with a cutting-edge solution using an ESP32 Cam and an OV7725 camera, delivering a seamless live feed at 40-60fps to a GC9A01 round TFT LCD. My expertise ensures optimized performance, real-ti Thêm

$20 AUD trong 3 ngày
(10 Nhận xét)
3.4
Techalchemy

Hello! My name is Ram and I am a software developer with 8+ years of experience. I understand that you are looking for someone to develop an ESP32 Cam with a OV7725 camera live feed to a GC9A01 round TFT lcd 40-60fps.

$20 AUD trong 7 ngày
(5 Nhận xét)
3.1
techindia999

Hi Greetings! We are team of software developers. We have developers working on almost all the technologies. We will assign you a project manager who will assist you during entire process of project completion. We wil Thêm

$30 AUD trong 5 ngày
(0 Nhận xét)
0.0