Đã Đóng

C# experienced desktop dev -- 2

Job Description:

I need a very experienced desktop C# developer. If you don't have at least 4 years of experience, don't bid.

Kĩ năng: Lập trình C, .NET, Lập trình C#, Kiến trúc phần mềm, Lập trình C++

Về khách hàng:
( 86 nhận xét ) Chennai, India

ID dự án: #35338088