Đã Đóng

Experienced C++ developers.

More details will be shared via chat

Kĩ năng: Lập trình C, Kiến trúc phần mềm, Lập trình C++, Lắp ráp, x86/x64 Assembler

Về khách hàng:
( 35 nhận xét ) AGBADO, Nigeria

ID dự án: #32311100