Đã Hủy

Fix my C code (Introduction to Programming)

I have an assignment ongoing and need some help. I have the basic structure of the program. Need someone to fix and complete the program. The program is very basic as it is an assignment for Introduction to Programming course. Please see attached file for the question and current program that I have written. Max budget $5.

Thanks.

Kĩ năng: Lập trình C, PHP, WordPress

Xem nhiều hơn: see programming, programming structure, programming programming, programming basic, need help programming assignment, my programming, max programming, introduction to programming, introduction to c# programming, introduction to c programming, c programming course, introduction code program, introduction to programming c++, my c, fix my program, basic c programming, code basic, need code help, programming course, need assignment help, assignment programming, help programming, need help fix code, introduction budget, basic programming

Về Bên Thuê:
( 55 nhận xét ) Famagusta, Turkey

ID dự án: #1651498

1 freelancer đang chào giá trung bình $8 cho công việc này

samitXI

Please check your PM

$8 USD / giờ
(52 Nhận xét)
5.9