Đã Đóng

định vị gps (neo-6m) đơn giản sử dụng msp430g2553

lập trình cho msp sao cho

truyền dữ liệu từ gps qua uart đến msp rồi truyền tiếp cho module sim900a để gửi cho điện thoại

dưới dạng tin nhắn text

Kĩ năng: Lập trình C, Lập trình C++, Vi điều khiển

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) can tho, Vietnam

ID dự án: #22463093

1 freelancer đang chào giá trung bình $200 cho công việc này

george19921014

Hello! Nice to meet you! I have read your project carefully. I am very interested in your project. I am a Microelectronics and Automation engineering expert. I have a lot of experience on ARM, FPGA, DSP, Arduino, Raspb Thêm

$200 USD trong 7 ngày
(7 Nhận xét)
4.0