Đã Hủy

Megavideo Link scanner

I need a link checker for megavideo.

Willing to pay $20 for it. All it has to do is tell me if a link is broken (if video was removed for copyright).

Here is an example of a broken link:

[url removed, login to view]

all the link checker has to do is be able to determine if a link is broken by checking to see if that message appears when trying to access the link.

here is an example of a working link:

[url removed, login to view]

Kĩ năng: Lập trình C

Xem nhiều hơn: scanner programming, c.v. example, link scanner, access v, broken video, video link scanner, megavideo link scanner, broken link scanner, programming access, megavideo com, megavideo scanner, link checker megavideo, checker video, broken video checker, megavideo broken link checker, megavideo checker, broken megavideo link, http www megavideo com, megavideo link checker, working scanner, http megavideo, link removed, www megavideo com, broken link, original link megavideo

Về Bên Thuê:
( 5 nhận xét ) Reno, United States

ID dự án: #1085583

4 freelancer đang chào giá trung bình $250 cho công việc này

ineedWorkJob

sir plz check pm !

$250 USD trong 1 ngày
(67 Nhận xét)
6.0
vietitdotinfo

Please check your PMB

$250 USD trong 1 ngày
(37 Nhận xét)
5.8
VChin

Hi, check PM please.

$250 USD trong 1 ngày
(1 Nhận xét)
1.1
GNemi

Please see your PMB.

$250 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0