Đang Thực Hiện

multi-channel live transcoding software(Forcep2p to Mpeg-ts http)

I want a multi-channel live transcoding software as Forcep2p to Mpeg-ts http

Kỹ năng: Lập trình C

Xem thêm: live transcoding software, live streaming transcoding software, score live php software, live betting software

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Hong Kong

Mã Dự Án: #14816365

Đã trao cho:

shishangwang2016

1 Relevant Skills and Experience 1 Proposed Milestones $30 USD - 1

$30 USD trong 1 ngày
(5 Đánh Giá)
3.2

2 freelancer đang chào giá trung bình $28 cho công việc này

$25 USD trong 1 ngày
(2 Đánh Giá)
3.5