Đã Đóng

Neural Network on an FPGA

4 freelancer đang chào giá trung bình ₹11389 cho công việc này

ahmedmohamed85

A proposal has not yet been provided

₹16666 INR trong 5 ngày
(337 Nhận xét)
7.7
₹7777 INR trong 30 ngày
(102 Nhận xét)
6.4
vlsirajagopal

Having more than 7 years of experience in verilog/system verilog design and verification. Already worked on DBN(Deep belief network) design FPGA. I can do this without any issues.

₹11111 INR trong 10 ngày
(9 Nhận xét)
4.3
₹10000 INR trong 15 ngày
(13 Nhận xét)
3.9