Đã Đóng

Phần mềm gọi nghe TelZero

Đơn giản như Zalo gồm Danh bạ, Tin nhắn, Trang chủ. Thay xác minh số điện thoại bằng tự chọn 10 số bất kỳ. Ưu tiên gọi nghe, có thể gửi tin nhắn đa phương tiện. Phần mềm tải miễn phí. Dùng được nhờ dữ liệu bên khác cung cấp. [Removed by Freelancer.com Admin for offsiting - please see Section 13 of our Terms and Conditions]

Kĩ năng: Lập trình C, Lập trình C++

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Nha Trang - Khánh Hòa, Vietnam

ID dự án: #34511053