Đã Đóng

pic mikro c with at24c256 eeprom write and read char array -- 2

pic1936 mikroc at24c256 write char array and read print uart read vaule

Kĩ năng: Lập trình C, Điện tử, Vi điều khiển, Kĩ thuật điện, Lập trình C++

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Izmir, Turkey

ID dự án: #28473457

3 freelancer chào giá trung bình$23 cho công việc này

hamzazayyad

Hello I have more than 15 years of experience in the embedded systems design and pcb design and electronics systems design So let's discuss your project in chat

$30 USD trong 2 ngày
(10 Nhận xét)
3.6
muktisaini01

We have expertise and the skills in the relevant skills with an experienced team of 50+ developers who have expertise in ASP.NET, MVC, C#, MSSQL, PHP, MYSQL and will surely build a web application regarding video meeti Thêm

$20 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
arjan03

i am electronics engineer and i have experience more than three years can you direct message for more information

$20 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0