Đã Đóng

pos verifone vx670, ingenico

I

F YOUR PRICE IS OVER $ 2,000

DO NOT ANSWER ME. THANK YOU

for the program of VeriFone vx670.( smart card )

for the program of Ingenico

contact me only if you have the program!

I'm looking for someone who already has the program for vx 670 offline

tracks and records pin + Which Can Be Downloaded Later

Kỹ năng: Lập trình C

Xem thêm: ingenico vx670, vx670 offline, pos 670 offline, program vx670, vx670, vx, smart card, verifone 670 offline, program smart card, programming pos, program ingenico pos, ingenico pos offline, programming smart card, ingenico offline, offline pos ingenico, offline verifone vx670, smart vx670, vx670 smart card, pos pin, vx670 offline pos, programming ingenico verifone, pos smart card, belgharri, verifone vx670 smart card, programming verifone vx670

Về Bên Thuê:
( 1 nhận xét ) PARIS, France

Mã Dự Án: #1695142

5 freelancer đang chào giá trung bình $1450 cho công việc này

steven6

Hi Ive got what you need.

$2000 USD trong 0 ngày
(1 Đánh Giá)
3.7
AD79HyFa3

Custom Software Development - <b><i>Removed by Admin</i></b>

$1500 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
FaysalFazal01981

Hi, Please check PMB Thanks

$750 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
4.8
hongthatcong

I can do it. Please contact me!

$1500 USD trong 7 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
akash006

hey i allready have the software

$1500 USD trong 0 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0