Đang Thực Hiện

C PROGRAMING - repost

Đã trao cho:

Chintal12

Hi I will do it for I am computer professional.

$222 USD trong 5 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0

4 freelancer đang chào giá trung bình $100 cho công việc này

dobreiiita

Hi, I can help you.

$100 USD trong 2 ngày
(42 Đánh Giá)
5.1
Schura

I can do it

$44 USD trong 2 ngày
(27 Đánh Giá)
4.8
repairman4

Expert C developer for more than 30 years. Tell me what you need.

$35 USD trong 3 ngày
(12 Đánh Giá)
4.5