Đã Đóng

C# programmer

i need the C# coder needed for multiple jobs

Kĩ năng: Lập trình C, Lập trình C#, Kiến trúc phần mềm, Lập trình C++, Python

Về khách hàng:
( 423 nhận xét ) Faridabad, India

ID dự án: #26403768