Đang Thực Hiện

C / C++ Programmer Transcode Video frame

Được trao cho:

$255 USD trong 20 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0

3 freelancer đang chào giá trung bình $203 cho công việc này

$200 USD trong 3 ngày
(35 Nhận xét)
6.9
$155 USD trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0