Đã Đóng

C Programming, Microcontroller expert needed

Job Description:

Hello, please bid if you are experts. details will be shared with winning bidder.

Kĩ năng: Lập trình C, Vi điều khiển

Về khách hàng:
( 486 nhận xét ) Faridabad, India

ID dự án: #14834240