Đang Thực Hiện

C programming and UNIX -- 3

2 freelancer chào giá trung bình$38 cho công việc này

Muhammadsamran

Hello Sir/ Ma’am A skilled full stack developer, I have rich experience in JAVA,C, C++, C#, Python, .NET , MYSQL, SQL, IONIC , MATLAB, ANDROID,PHP and ARDUINO. I am very confident with my skills and I'd like to hel Thêm

$35 CAD trong 1 ngày
(22 Nhận xét)
5.0
nikhilb3380

please discuss, negotiable price

$40 CAD trong 1 ngày
(1 Nhận xét)
0.6